XMU Neural Machine Translation Systems for WAT2018 Myanmar-English Translation Task

Boli Wang | Jinming Hu | Yidong Chen | Xiaodong Shi |

Paper Details:

Month: 1–3 December
Year: 2018
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |