Topic Model for Identifying Suicidal Ideation in Chinese Microblog

Xiaolei Huang | Xin Li | Tianli Liu | David Chiu | Tingshao Zhu | Lei Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2015
Location: Shanghai, China
Venue: PACLIC |

Citations

URL