Computing Semantic Text Similarity Using Rich Features

Yang Liu | Chengjie Sun | Lei Lin | Xiaolong Wang | Yuming Zhao |

Paper Details:

Month: October
Year: 2015
Location: Shanghai, China
Venue: PACLIC |