Evaluation via Negativa of Chinese Word Segmentation for Information Retrieval

Mike Tian-Jian Jiang | Cheng-Wei Shih | Richard Tzong-Han Tsai | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2011
Location: Singapore
Venue: PACLIC |