Fault-Tolerant Learning for Term Extraction

Yuhang Yang | Hao Yu | Yao Meng | Yingliang Lu | Yingju Xia |

Paper Details:

Month: November
Year: 2010
Location: Tohoku University, Sendai, Japan
Venue: PACLIC |