Expanding Chinese Sentiment Dictionaries from Large Scale Unlabeled Corpus

Hongzhi Xu | Kai Zhao | Likun Qiu | Changjian Hu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2010
Location: Tohoku University, Sendai, Japan
Venue: PACLIC |