Extending Bilingual WordNet via Hierarchical Word Translation Classification

Tzu-yi Nien | Tsun Ku | Chung-chi Huang | Mei-hua Chen | Jason S. Chang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2009
Location: Hong Kong
Venue: PACLIC |