Translation & Transform Algorithm of Query Sentence in Cross-Language Information Retrieval

Xiao-fei Zhang | Ke-liang Zhang | He-yan Huang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2006
Location: Huazhong Normal University, Wuhan, China
Venue: PACLIC |