Chinese Organization Name Recognition Using Chunk Analysis

Jihao Yin | Xiaozhong Fan | Kaixuan Zhang | Jiangde Yu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2006
Location: Huazhong Normal University, Wuhan, China
Venue: PACLIC |