Discriminative Reranking for Spelling Correction

Yang Zhang | Pilian He | Wei Xiang | Mu Li |

Paper Details:

Month: November
Year: 2006
Location: Huazhong Normal University, Wuhan, China
Venue: PACLIC |