Dealing with Multilinguality in a Spoken Language Query Translator

Pascale Fung | Bertram Shi | Dekai Wu | Lain Wai Bun | Wong Shuen Kong |

Paper Details:


Year: 1997

Venue: WS |