Operasjonell maskinomsetjing: Kvar møter vi veggen? (Operational machine translation: Where is the limit?) [In Norwegian]

Magnar Brekke | Roald Skarsten |

Paper Details:

Month: November
Year: 1992
Location: Bergen, Norway
Venue: NoDaLiDa | WS |