Bruk av språkbaserte hjelpemidler i informasjonssøking (Use of language-based aids in information retrieval) [In Norwegian]

Tove Fjeldvig | Anne Golden |

Paper Details:

Month: March
Year: 1988
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: NoDaLiDa | WS |