Att knyta nordens språk till ett mångspråkigt datoröversättningssystem (Connecting the Nordic languages to a multilingual computer translation system) [In Swedish]

Klaus Schubert |

Paper Details:

Month: March
Year: 1988
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: NoDaLiDa | WS |