GESA, et GEnerelt System til Analyse af naturlige sprog, udformet som et oversætter-for-tolker system med virtuel mellem-kode (GESA, a GEneral System for Analysis of natural language, designed as a compiler system with virtual bytecode) [In Danish]

Jens Erlandsen |

Paper Details:

Month: May
Year: 1984
Location: Uppsala, Sweden
Venue: NoDaLiDa | WS |