Utnyttjande av ordklasser for författarbestämning (Utilization of part of speech for authorship attribution) [In Swedish]

Bengt Beckman |

Paper Details:

Month: May
Year: 1984
Location: Uppsala, Sweden
Venue: NoDaLiDa | WS |