Utvikling av enkle metoder for teksktsøking med søkeargumenter i naturlig språk (Development of simple methods for text search with search arguments in natural language) [In Norwegian]

Tove Fjeldvig |

Paper Details:

Month: October
Year: 1981
Location: Trondheim, Norway
Venue: NoDaLiDa | WS |