Grammatisk merking av The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: ordklassebestemmelse ved hjelp av ordslutt (Grammatical marking of The Lancaster-Oslo/Bergen Corpus: Part-of-speech classification using word endings) [In Norwegian]

Mette-Cathrine Jahr | Stig Johansson |

Paper Details:

Month: October
Year: 1981
Location: Trondheim, Norway
Venue: NoDaLiDa | WS |