Presentasjon og kommentarer til norsk utgave av C. Mullers bok “Lingvistisk Statistikk” (Presentation and comments on the Norwegian edition of C. Muller’s book “Linguistic Statistics”) [In Norwegian]

Roald Skarsten |

Paper Details:

Month: October
Year: 1981
Location: Trondheim, Norway
Venue: NoDaLiDa | WS |