The NiuTrans Machine Translation Systems for WMT19

Bei Li | Yinqiao Li | Chen Xu | Ye Lin | Jiqiang Liu | Hui Liu | Ziyang Wang | Yuhao Zhang | Nuo Xu | Zeyang Wang | Kai Feng | Hexuan Chen | Tengbo Liu | Yanyang Li | Qiang Wang | Tong Xiao | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: August
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL | WMT | WS |
SIG: SIGMT