The LAIX Systems in the BEA-2019 GEC Shared Task

Ruobing Li | Chuan Wang | Yefei Zha | Yonghong Yu | Shiman Guo | Qiang Wang | Yang Liu | Hui Lin |

Paper Details:

Month: August
Year: 2019
Location: Florence, Italy
Venue: ACL | WS |
SIG: SIGEDU