STAC: Science Toolkit Based on Chinese Idiom Knowledge Graph

Meiling Wang | Min Xiao | Changliang Li | Yu Guo | Zhixin Zhao | Xiaonan Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota
Venue: NAACL | WS |