Describing a Knowledge Base

Qingyun Wang | Xiaoman Pan | Lifu Huang | Boliang Zhang | Zhiying Jiang | Heng Ji | Kevin Knight |

Paper Details:

Month: November
Year: 2018
Location: Tilburg University, The Netherlands
Venue: INLG | WS |
SIG: SIGGEN