The NiuTrans Machine Translation System for WMT18

Qiang Wang | Bei Li | Jiqiang Liu | Bojian Jiang | Zheyang Zhang | Yinqiao Li | Ye Lin | Tong Xiao | Jingbo Zhu |

Paper Details:

Month: October
Year: 2018
Location: Belgium, Brussels
Venue: EMNLP | WMT | WS |
SIG: SIGMT