Ling@CASS Solution to the NLP-TEA CGED Shared Task 2018

Qinan Hu | Yongwei Zhang | Fang Liu | Yueguo Gu |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL | WS |