Texar: A Modularized, Versatile, and Extensible Toolbox for Text Generation

Zhiting Hu | Zichao Yang | Tiancheng Zhao | Haoran Shi | Junxian He | Di Wang | Xuezhe Ma | Zhengzhong Liu | Xiaodan Liang | Lianhui Qin | Devendra Singh Chaplot | Bowen Tan | Xingjiang Yu | Eric Xing |

Paper Details:

Month: July
Year: 2018
Location: Melbourne, Australia
Venue: ACL | WS |