Chengyu Cloze Test

Zhiying Jiang | Boliang Zhang | Lifu Huang | Heng Ji |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: BEA | NAACL | WS |
SIG: SIGEDU