Group Linguistic Bias Aware Neural Response Generation

Jianan Wang | Xin Wang | Fang Li | Zhen Xu | Zhuoran Wang | Baoxun Wang |

Paper Details:

Month: December
Year: 2017
Location: Taiwan
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN