Incorporating Dependency Trees Improve Identification of Pregnant Women on Social Media Platforms

Yi-Jie Huang | Chu Hsien Su | Yi-Chun Chang | Tseng-Hsin Ting | Tzu-Yuan Fu | Rou-Min Wang | Hong-Jie Dai | Yung-Chun Chang | Jitendra Jonnagaddala | Wen-Lian Hsu |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: WS |