XMU Neural Machine Translation Systems for WAT 2017

Boli Wang | Zhixing Tan | Jinming Hu | Yidong Chen | Xiaodong Shi |

Paper Details:

Month: November
Year: 2017
Location: Taipei, Taiwan
Venue: WAT | WS |