Sogou Neural Machine Translation Systems for WMT17

Yuguang Wang | Shanbo Cheng | Liyang Jiang | Jiajun Yang | Wei Chen | Muze Li | Lin Shi | Yanfeng Wang | Hongtao Yang |

Paper Details:

Month: September
Year: 2017
Location: Copenhagen, Denmark
Venue: WMT | WS |
SIG: SIGMT

Citations

URL