Combining Lexical and Semantic-based Features for Answer Sentence Selection

Jing Shi | Jiaming Xu | Yiqun Yao | Suncong Zheng | Bo Xu |

Paper Details:

Month: December
Year: 2016
Location: Osaka, Japan
Venue: WS |