Leveraging Rich Linguistic Features for Cross-domain Chinese Segmentation

Guohua Wu | Dezhu He | Keli Zhong | Xue Zhou | Caixia Yuan |

Paper Details:

Month: October
Year: 2014
Location: Wuhan, China
Venue: CLP | SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN