Ch2R: A Chinese Chatter Robot for Online Shopping Guide

Peijie Huang | Xianmao Lin | Zeqi Lian | De Yang | Xiaoling Tang | Li Huang | Qiang Huang | Xiupeng Wu | Guisheng Wu | Xinrui Zhang |

Paper Details:

Month: October
Year: 2014
Location: Wuhan, China
Venue: CLP | SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN