Word Clustering Based on Un-LP Algorithm

Jiguang Liang | Xiaofei Zhou | Yue Hu | Li Guo | Shuo Bai |

Paper Details:

Month: August
Year: 2014
Location: Dublin, Ireland
Venue: AHA | WS |