Generalization of Words for Chinese Dependency Parsing

Xianchao Wu | Jie Zhou | Yu Sun | Zhanyi Liu | Dianhai Yu | Hua Wu | Haifeng Wang |

Paper Details:

Month: November
Year: 2013
Location: Nara, Japan
Venue: WS |
SIG: SIGPARSE