A Hybrid Model For Grammatical Error Correction

Yang Xiang | Bo Yuan | Yaoyun Zhang | Xiaolong Wang | Wen Zheng | Chongqiang Wei |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: CoNLL | WS |
SIG: SIGNLL