CoNLL-2013 Shared Task: Grammatical Error Correction NTHU System Description

Ting-Hui Kao | Yu-Wei Chang | Hsun-Wen Chiu | Tzu-Hsi Yen | Joanne Boisson | Jian-Cheng Wu | Jason S. Chang |

Paper Details:

Month: August
Year: 2013
Location: Sofia, Bulgaria
Venue: CoNLL | WS |
SIG: SIGNLL