Micro blogs Oriented Word Segmentation System

Yijia Liu | Meishan Zhang | Wanxiang Che | Ting Liu | Yihe Deng |

Paper Details:

Month: December
Year: 2012
Location: Tianjin, China
Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN