Active Learning with Transfer Learning

Chunyong Luo | Yangsheng Ji | Xinyu Dai | Jiajun Chen |

Paper Details:

Month: July
Year: 2012
Location: Jeju Island, Korea
Venue: ACL | WS |