Jumping Distance based Chinese Person Name Disambiguation

Yu Hong | Fei Pei | Yue-hui Yang | Jian-min Yao | Qiao-ming Zhu |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN