CRF-based Experiments for Cross-Domain Chinese Word Segmentation at CIPS-SIGHAN-2010

Xiao Qin | Liang Zong | Yuqian Wu | Xiaojun Wan | Jianwu Yang |

Paper Details:


Year: 2010

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN