The Annotation of Event Schema in Chinese

Hongjian Zou | Erhong Yang | Yan Gao | Qingqing Zeng |

Paper Details:

Month: August
Year: 2010
Location: Beijing, China
Venue: WS |