Query Expansion using LMF-Compliant Lexical Resources

Takenobu Tokunaga | Dain Kaplan | Nicoletta Calzolari | Monica Monachini | Claudia Soria | Virach Sornlertlamvanich | Thatsanee Charoenporn | Yingju Xia | Chu-Ren Huang | Shu-Kai Hsieh | Kiyoaki Shirai |

Paper Details:

Month: August
Year: 2009
Location: Suntec, Singapore
Venue: WS |