Semantic Role Labeling System Using Maximum Entropy Classifier

Ting Liu | Wanxiang Che | Sheng Li | Yuxuan Hu | Huaijun Liu |

Paper Details:

Month: June
Year: 2005
Location: Ann Arbor, Michigan
Venue: CoNLL | WS |
SIG: SIGNLL