A Word Segmentation Method with Dynamic Adapting to Text Using Inductive Learning

Zhongjian Wang | Kenji Araki | Koji Tochinai |

Paper Details:


Year: 2002

Venue: SIGHAN | WS |
SIG: SIGHAN