Automatic Information Transfer between English and Chinese

Jianmin Yao | Hao Yu | Tiejun Zhao | Xiaohong Li |

Paper Details:


Year: 2002

Venue: WS |