Reading Comprehension Programs in a Statistical-Language-Processing Class

Eugene Charniak | Yasemin Altun | Rodrigo de Salvo Braz | Benjamin Garrett | Margaret Kosmala | Tomer Moscovich | Lixin Pang | Changhee Pyo | Ye Sun | Wei Wy | Zhongfa Yang | Shawn Zeiler | Lisa Zorn |

Paper Details:


Year: 2000

Venue: WS |

Citations

URL