AUTOHOME-ORCA at SemEval-2019 Task 8: Application of BERT for Fact-Checking in Community Forums

Zhengwei Lv | Duoxing Liu | Haifeng Sun | Xiao Liang | Tao Lei | Zhizhong Shi | Feng Zhu | Lei Yang |

Paper Details:

Month: June
Year: 2019
Location: Minneapolis, Minnesota, USA
Venue: *SEMEVAL |
SIG: SIGLEX