NTUA-SLP at SemEval-2018 Task 3: Tracking Ironic Tweets using Ensembles of Word and Character Level Attentive RNNs

Christos Baziotis | Athanasiou Nikolaos | Pinelopi Papalampidi | Athanasia Kolovou | Georgios Paraskevopoulos | Nikolaos Ellinas | Alexandros Potamianos |

Paper Details:

Month: June
Year: 2018
Location: New Orleans, Louisiana
Venue: *SEMEVAL |